biznes plan     biznes plan              

abi

ekspert odorodorodorodorodo

 

Jeśli jeszcze nie posiadasz, to już czas abyś opracował dokumentację i wdrożył zasady i reguły przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji.

Sprawdź Nas, doświadczony zespół, pomoże w opracowaniu dokumentacji oraz wdroży opisane reguły i zasady w strukturze wewnętrznej organizacji

Dokumentacja ODO to….

 • • kompleksowa i indywidualnie dopasowana dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, zgodna z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych, przepisów branżowych oraz nadchodzącego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • • w skład dokumentacji wchodzą:
  1. polityka bezpieczeństwa,
  2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  3. procedury postępowania z daną usługą zgodnie z UoODO,
  4. wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników,
  5. wzory ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  6. wzory oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia,
  7. wzory rejestru zbioru danych do rejestracji w GIODO,
  8. wzory umów o powierzeniu, o zachowaniu poufności i klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  9. wzory klauzul spełniających obowiązek informacyjny,
  10. wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych,
  11. inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • • aktualizacja dokumentacji już posiadanej przez firmę, zgodna z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych, przepisów branżowych oraz nadchodzącego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • • rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO


Dokumentacja ODO plan działania….

 • • zaczynamy od przeprowadzenia audytu Systemu Ochrony Danych w Twojej firmie:
  1. audyt wstępny (zerowy),
  2. inwentaryzacja zbiorów danych osobowych,
  3. weryfikacja przetwarzania danych osobowych,
  4. audyt systemów informatycznych,
  5. audyt zastosowanych środków zapewniających bezpieczeństwo danych,
 • • sporządzamy i omawiamy raport poaudytowy,
 • • opracowujemy ww. dokumentację lub aktualizujemy dokumentację Twojej firmy.

 

rodo

Partnerzy:

    inspektorzy odo                                 

Pliki do pobrania / przydatne linki:

         rodo                              home.pl                    rodo               giodo

Rozporządzenie RODO                          Bezpieczny Hosting                       Zmiany w Polskim prawie ODO                        Materiały nt. ODO