biznes plan     biznes plan              

abi

ekspert odorodorodorodorodo

 

 

Nie chcesz powołać wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych ale Masz świadomość, że w obecnych czasach, charakteryzujących się szybkim rozwojem technologii informatycznych, zmianami otoczenia prawnego oraz rosnącą skalą działalności, dostosowanie organizacji do ochrony zgormadzonych danych osobowych i zgodnego z przepisami ich przetwarzania jest wyzwaniem, a sukces podjętego wysiłku nie zawsze zależy od Ciebie.

My wiemy, że Twój sukces zależy od kilku elementarnych czynników, a przede wszystkim od podjęcia współpracy z ekspertami z dziedziny ochrony danych osobowych – sprawdź, co daje usługa Ekspert Ochrony danych Osobowych.

Ekspert daje Twojej firmie….

 • • uzyskanie wsparcia zarówno prawnego jak i informatycznego z zakresu poprawnego przetwarzania dancyh,
 • • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • • aktywną pomoc w wypełnianiu obowiązków nałożonych na administratora danych osobowych,
 • • wsparcie Twojego Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych.


Ekspert ds. ODO co oferujemy….

 • • całodobowe wsparcie Tobie, lub wyznacoznej osobie odpowiedzialnej za organizację procesu ochrony danych osobowych w Twojej organziacji,
 • • przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym,
 • • wydanie zaleceń i rekomendacji z zakresu bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania danych osobowych,
 • • udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych,
 • • pomoc w zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
 • • pomoc przy prowadzeniu i aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • • opiniowanie wzorów dokumentów (w języku polskim) oraz właściwej realizacji obowiązku informacyjnego, dotyczącego ochrony danych osobowych (odpowiednie klauzule w dokumentach, przygotowywanych przez poszczególne działy organizacyjne),
 • • wsparcie podczas nadzorowania bieżących procesów przetwarzania danych osobowych,
 • • pomoc przy zarządzaniu incydentami zgodnie z opracowaną i wdrożoną procedurą,
 • • oraz inne …… o których chętnie opowiemy na spotkaniu.

 

rodo

Partnerzy:

    inspektorzy odo                                 

Pliki do pobrania / przydatne linki:

         rodo                              home.pl                    rodo               giodo

Rozporządzenie RODO                          Bezpieczny Hosting                       Zmiany w Polskim prawie ODO                        Materiały nt. ODO