biznes plan     biznes plan              

                                               gwarancja najwyŻszej jakoŚCI W International Business Advisors                                                   

l   

Szanowni Państwo, Naszym priorytetem jest świadczenie na rzecz naszych klientów usług o najwyższej jakości.. Zaufało nam już ponad 400 klientów zarówno z Polski, krajów Unni Europejskiej jak i USA czy Kanady.. Naszym najważniejszym celem jest sukces naszych klientów, dlatego świadczone przez Nas usługi wykonywane są z najwyższą starannością oraz sumiennością. Realizujemy zlecenia we wszystkich branżach, na terenie całej Europy i jako jedyni na rynku zapewniamy naszym klientom bezpłatny okres gwarancyjny ( 12 ście miesięcy bezpłatnej edycji ) , pełne prawa do realizowanego dokumentu ( dokumenty przekazywane są w programie MS Word - wersja opisowa oraz MS Excell - wersja finansowa ) oraz zapewniamy kompleksową pomoc przy pozyskiwaniu kapitału.

Gwarancja poufności: każdy dokument, opracowywany dla naszych klientów objęty jest pełną poufnością, zaś po ukończeniu prac nad niniejszym stanowi on wyłączną własność klienta. Ponadto wszelkie dokumenty zawsze przekazujemy klientowi w edytowalnym formacie Microsoft Word® oraz Microsoft Excell®, aby udostępnić możliwość dowolnego dysponowania niniejszym, bez konieczności wprowadzania zmian na zasadzie bezpłatnej edycji, która zagwarantowana jest w okresie pierwszych 12-stu miesięcy od daty przekazania dokumentu. Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnej sytuacji rynkowej poufność stanowi jeden z głównych elementów pozwalających na wdrożenie projektów innowacyjnych lub projektów objętych szczególną wrażliwością na sytuację rynkową, dlatego też każdy dokument wykonywany jest z zachowaniem szczególnej ostrożności przy minimalnym udziale partnerów zewnętrznych. Ponadto w International Business Advisors nie korzystamy z reklamy, opartej o wykonane dokumenty, dlatego też nie wymagamy od naszych klientów dostarczania referencji czy innych dokumentów o charakterze reklamowym. Jesteśmy zdania, iż jakości naszych usług nie musimy potwierdzać oraz reklamować, bowiem najwyższą jakość gwarantuje nasza Umowa, która zawierana jest z klientem w pierwszym dniu realizacji zlecenia.

Gwarancja najwyższej jakości : Każdy dokument, który został wykonany przez naszych specjalistów objęty jest okresem gwarancyjnym,  który przewiduje możliwość dokonywania bezpłatnej edycji w terminie do 12-stu miesięcy od daty przekazania pierwszej wersji dokumentu. Jest to szczególnie ważna pozycja, bowiem w niektórych przypadkach nie ma możliwości zweryfikowania niektórych pozycji dokumentu w dniu niniejszego realizacji. My udostępniamy swoim klientom możliwość przeprowadzenia edycji w całym okresie wdrażania projektu, niezależnie czy dokument był realizowany dla inwestora, dla Banku czy też w celu pozyskania dotacji. Pamiętajmy jednak, iż   za edycję uznaje się zmiany naniesione przez naszego specjalistę, sam dokument przekazujemy w formacie Microsoft Word® ( część opisowa ) oraz Microsoft Excell® ( część finansowa ) co całkowicie eliminuje bariery w zakresie samodzielnej edycji Biznes Planu przez naszego klienta w dowolnym okresie.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług, dotyczy to zarówno realizacji Biznes Planu do banku, Biznes Planu do dotacji jak i Biznes Planu dla Inwestora czy też dla celów własnych. Jako jedyni zapewniamy naszym klientom bezpłatną pomoc aż do momentu w którm osiągnięty zostanie założony przez klienta cel, ponadto zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie przy planowaniu inwestycji oraz co najwazniejsze nie pobieramy dodatkowych opłat za edycję Biznes Planu a sam dokument zawsze traktujemy jako własność intelektualną klienta.

Cennik Usług. cena Biznes Planu ustalana jest indywidualnie, przedstawiane cenniki stanowią jedynie przykłady cen dla poszczególnych usług. Sprawdź najnowszą ofertę

Instytucje Finansowe dla których opracowaliśmy dokumenty na podstawie zleceń od naszych klientów