biznes plan     biznes plan              

abi

ekspert odorodorodorodorodo

 

inspektor ochrony danych

 

Stoisz przed ważną decyzją dotyczącą zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanym w Twojej organizacji danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy zrobić ten krok razem - sprawdź, co daje Outsourcing Inspektora Ochrona Danych (IODO)

Outsourcing IOD na czym to polega…

 • • przetwarzane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne w profesjonalnych i doświadczonych rękach,
 • • kompleksowy nadzór nad ochroną danych osobowych w Twojej firmie,
 • • przejęcie obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • • brak obowiązku zgłaszania zbiorów danych osobowych – zgłoszeniu podlega tylko jednorazowo IOD,
 • • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych.


Outsourcing IOD co zyskujesz...

 • • pewność i bezpieczeństwo, iż ochrona danych pracowników i Twoich klientów jest spełniona na najwyższym poziomie,
 • • oszczędność czasu i pieniędzy – skupiasz się na swojej działalności, natomiast my bierzemy na siebie obowiązki związane z ochroną danych osobowych,
 • • przeszkolonych i uświadomionych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • • przeniesienie odpowiedzialności za nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony danych z Zarządu na osobę profesjonalnie zajmującą się ochroną danych,
 • • święty spokój, to my bierzemy na siebie kontakty z GIODO, czy udzielanie odpowiedzi w zakresie ochrony danych osobowych.


Outsourcing IOD co oferujemy…

 • • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych oraz dwóch Zastępców IOD, dzięki czemu więcej osób dokładnie wie co się dzieje w Twojej firmie,
 • • regularne pobyty realizowane w siedzibie Twojej firmy przez Inspektora Ochrony Danych i jego Zastępców,
 • • całodobowy Help line – dyżur telefoniczny (e-maliowy) IOD i Zastępców,
 • • przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym,
 • • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • • przygotowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
 • • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • • bieżące reagowanie i zarządzanie incydentami zgodnie z opracowaną i wdrożoną procedurą,
 • • prowadzenie jawnego rejestru zbioru danych osobowych, określonego na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • • opiniowanie umów w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych (usługa nie obejmuje prowadzenia negocjacji z działami prawnymi kontrahentów),
 • • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • • kontakt z GIODO zarówno w kwestiach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych, skarg na administratora, kontroli GIODO, czy w sytuacji wystąpienia incydentów,
 • • określanie, we współpracy z działem IT administratora danych, rodzajów i sposobów zabezpieczeń pomieszczeń, w których znajduje się stacjonarny sprzęt komputerowy i teletransmisyjny, wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych lub pomieszczeń, w których w inny sposób przetwarzane są dane osobowe,
 • • wydawanie zaleceń i rekomendacji we współpracy z Administratorem Danych Osobowych, co do wyposażania administratora danych w urządzenia do bezpiecznego przechowywania oraz urządzenia do niszczenia nośników zawierających dane osobowe,
 • • wydawanie zaleceń i rekomendacji z zakresu bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania danych osobowych,
 • • oraz inne …… o których chętnie opowiemy na spotkaniu.

 

rodo

Partnerzy:

    inspektorzy odo                                 

Pliki do pobrania / przydatne linki:

         rodo                              home.pl                    rodo               giodo

Rozporządzenie RODO                          Bezpieczny Hosting                       Zmiany w Polskim prawie ODO                        Materiały nt. ODO