biznes plan     biznes plan              

abi

ekspert odorodorodorodorodo

 

Norma ISO 27001 to:

 • • norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • • sprawdzenie, czy poufne informacje są w Twojej organizacji bezpieczne,
 • • ustanawianie, wdrożenie, eksploatacja, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ ISMS)
 • • możliwość wykorzystania normy do oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zainteresowane strony wewnętrzne i zewnętrzne
 • • obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.


ISO 27001 korzyści….

 • • minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar),
 • • pro-aktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do sterowania operacyjnego oraz definiowanie odpowiednich działań postępowania z ryzykiem w tym zabezpieczeń,
 • • certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi gwarancję zachowania poufności danych Twojej organizacji i jej klientów,
 • • w wielu przypadkach, posiadanie certyfikatu ISO 27001 stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych,
 • • uniknięcie potencjalnych kar za naruszenie obowiązujących wymagań dot. bezpieczeństwa informacji i przepisów prawnych,
 • • przygotowanie organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w tym, dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne przezwyciężenie ich (efektywna odpowiedź na incydenty, minimalizacja ich wpływu na organizację),
 • • wdrożony standard podnosi wiarygodność organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców (wszystkich interesariuszy),
 • • zapewnienie bezpieczeństwa interesom Klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją,
 • • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji,
 • • zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku,
 • • wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.


ISO 27001 oferujemy….

 • • pomoc przy opracowaniu dokumentacji,
 • • konsultacje przy wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań,
 • • pomoc przy identyfikacji wymagań prawnych,
 • • przeprowadzanie szkoleń dla personelu i auditorów wewnętrznych,
 • • pomoc przy realizacji auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
 • • przygotowanie organizacji do uruchomienia systemu i do certyfikacji,
 • • pomoc w wyborze firmy certyfikującej,
 • • uczestnictwo i pomoc konsultanta w trakcie auditu certyfikującego.


Norma ISO 27001 dlaczego z nami….

 • • jesteśmy, doświadczonym zespołem audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem z zakresu ISO 27001,
 • • jesteśmy, doświadczonym zespołem audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem z zakresu ISO 9001,
 • • jesteśmy, specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych,
 • • jesteśmy doświadczonymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji,
 • • automatycznie staliśmy się profesjonalnymi Inspektorami Ochrony Danych,
 • • jesteśmy doświadczonymi audytorami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
 • • a przedewszystkim pasjonatami, którym sprawia przyjemność dzielenie się wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych.

 

rodo

Partnerzy:

    inspektorzy odo                                 

Pliki do pobrania / przydatne linki:

         rodo                              home.pl                    rodo               giodo

Rozporządzenie RODO                          Bezpieczny Hosting                       Zmiany w Polskim prawie ODO                        Materiały nt. ODO