biznes plan     biznes plan              

abi

ekspert odorodorodorodorodo

 

 

Posiadasz już opracowane i wdrożone procedury oraz zapewniasz właściwy poziom bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego przetwarzanych danych osobowych w organizacji.

Jesteś już prawie gotowy, ale My wiemy, że nawet najlepsze zastosowane technologie czy szczegółowo opracowane procedury wewnętrzne nie zapewnią prawidłowej ochrony, ponieważ zawsze najważniejszy jest czynnik ludzki, czyli działalność Twoich pracowników.

Dlatego szkolimy oraz uświadamiamy, sprawdź usługę Szkoleń z Ochrony Danych Osobowyc

Szkolenia ODO po co…

 • • głównym celem przeprowadzanych szkoleń jest podniesienie świadomości pracowników na temat ochrony danych osobowych w życiu zawodowym oraz prywatnym,
 • • ważnym celem szkolenia jest również zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy,
 • • dodatkowo, uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki.


Szkolenia ODO co obejmuje….

 • • szkolenie jest oparte na prezentacji multimedialnej wzbogaconej o praktyczne przykłady,
 • • szkolenie jest prowadzone w formie możliwej dyskusji, w trakcie której odpowiadamy na nurtujące Państwo pytania,
 • • konkretna wiedza przekazana w atrakcyjnej formie,
 • • program szkolenia obejmuje m.in.:
  1. podstawy prawne ochrony danych,
  2. podstawowe pojęcia występujące w ustawie,
  3. szczegółowe wyjaśnienie pojęcia danych osobowych,
  4. podział danych na dane zwykłe, wrażliwe,
  5. pojęcia Administratora Danych Osobowych (ADO), Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD),
  6. identyfikacja zbiorów danych osobowych,
  7. podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych,
  8. sposoby oraz miejsca przetwarzania danych osobowych,
  9. kiedy należy spełnić obowiązek informacyjny,
  10. prawa osób których dane dotyczą,
  11. umowa powierzenia danych osobowych – okoliczności występowania,
  12. udostępnianie danych osobowych – kiedy i komu,
  13. dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych,
  14. kim jest GIODO, jego kompetencje i zadania,
  15. bezpieczeństwo fizyczne oraz informatyczne danych osobowych,
  16. odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • • przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia,
 • • zaświadczenie/certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • • materiały szkoleniowe: wydruk prezentacji multimedialnej, notatnik, długopis.


Szkolenia ODO miejsca….

 • • szkolenie możemy przeprowadzić u Państwa w siedzibie firmy,
 • • możemy też przeprowadzić je w innym wskazanym przez Państwo miejscu, jeśli to Państwo zorganizują,
 • • szkolenie organizowane przez nas może odbyć się w lokalizacjach:
  1. sala szkoleniowa w Natolińskim Ośrodku Kultury w Warszawie przy ulicy Na Uboczu 3,

 

rodo

Partnerzy:

    inspektorzy odo                                 

Pliki do pobrania / przydatne linki:

         rodo                              home.pl                    rodo               giodo

Rozporządzenie RODO                          Bezpieczny Hosting                       Zmiany w Polskim prawie ODO                        Materiały nt. ODO