biznes plan     biznes plan              

                       ...DOŚWIADCZENIE , WIEDZA, PROFESJONALIZM...                (c) 2005 - 2016 International business advisors Maciej Kłos       

Doświadczenie, wiedza oraz profesjonalizm od lat stanowią trzy główne filary będące podstawą dla wykonywanej przez nas pracy. Polityka jakości International Business Advisors przewiduje zarówno wysoką jakość obsługi klientów ale także, lub przede wszystkim szczególną troskę o potrzeby klienta, dlatego też nasi doradcy są do Państwa dyspozycji przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9 – 22. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na opracowanie elastycznego modelu współpracy, który przewiduje między innymi; możliwość nawiązania współpracy  oraz opracowania Biznes Planu w formie on-line, co więcej w oparciu o zdobyte doświadczenie dajemy możliwość opracowania Biznes Planu „od podstaw” a zatem w oparciu o sam pomysł klienta. Ta innowacyjna forma współpracy już od ponad trzech lat udostępnia naszym klientom możliwość przeprowadzenia oceny przedstawionego projektu, co w wielu przypadkach doprowadziło do zwiększenia funkcjonalności planowanych przedsięwzięć dając tym samym większe zyski w przyszłości. Nasza firma aktualnie posiada bogate portfolio projektów, które nie mogły by funkcjonować pod obecną postacią bez wsparcia merytorycznego doradców International Business Advisors.

Gwarancja poufności: każdy dokument, opracowywany dla naszych klientów objęty jest pełną poufnością, zaś po ukończeniu prac nad niniejszym stanowi on wyłączną własność klienta. Ponadto wszelkie dokumenty zawsze przekazujemy klientowi w edytowalnym formacie Microsoft Word® oraz Microsoft Excell®, aby udostępnić możliwość dowolnego dysponowania niniejszym, bez konieczności wprowadzania zmian na zasadzie bezpłatnej edycji, która zagwarantowana jest w okresie pierwszych 12-stu miesięcy od daty przekazania dokumentu. Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnej sytuacji rynkowej poufność stanowi jeden z głównych elementów pozwalających na wdrożenie projektów innowacyjnych lub projektów objętych szczególną wrażliwością na sytuację rynkową, dlatego też każdy dokument wykonywany jest z zachowaniem szczególnej ostrożności przy minimalnym udziale partnerów zewnętrznych. Ponadto w International Business Advisors nie korzystamy z reklamy, opartej o wykonane dokumenty, dlatego też nie wymagamy od naszych klientów dostarczania referencji czy innych dokumentów o charakterze reklamowym. Jesteśmy zdania, iż jakości naszych usług nie musimy potwierdzać oraz reklamować, bowiem najwyższą jakość gwarantuje nasza Umowa, która zawierana jest z klientem w pierwszym dniu realizacji zlecenia.

International Business Advisors Justyna Puławska   International Business Advisors Justyna Puławska    International Business Advisors Justyna Puławska

Struktura organizacyjna podmiotu 2010 - 2018

Na główną strukturę podmiotu składają się dwa piony organizacyjne, pierwszym z nich jest Pion zarządzania, odpowiedzialny za wszelkie procesy organizacyjne, w tym procesy handlowe, rozliczenia oraz bezpieczeństwo IT. Drugim, kluczowym pionem struktury firmy jest Pion Operacyjny, odpowiedzialny za świadczenie wszelkich usług dla klientów firmy. Zdecydowana większość świadczonych przez nas usług wykonywana jest w ramach wewnętrznych struktur podmiotu, na struktury zewnętrzne składają się głównie usługi kredytowe, inwestycyjne, tłumaczenia, badania rynku oraz wybrane usługi w zakresie ofert Concierge oraz Business Concierge. W niedalekiej przyszłości planuje się uruchomienie działu obsługi klienta zagranicznego, dział ten będzie odpowiedzialny za sprzedaż oraz obsługę obecnych oraz przyszłych klientów z  krajów UE oraz USA.

International Business Advisors Justyna Puławska

certyfikaty

biznes plan firma przyjazna internautombiznes plan

* Nawiązanie współpracy jest wiążące z ces Planu.