biznes plan     biznes plan              

    DOŚWIiadczenie specjalistÓw iNTERNATIONAL bUSINESS aDVISORS     (c) 2005 - 2016 International business advisors mACIEJ kŁOS       

Doświadczenie, wiedza oraz profesjonalizm od lat stanowią trzy główne filary będące podstawą dla wykonywanej przez nas pracy. Polityka jakości International Business Advisors przewiduje zarówno wysoką jakość obsługi klientów ale także, lub przede wszystkim szczególną troskę o potrzeby klienta, dlatego też nasi doradcy są do Państwa dyspozycji przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9 – 22. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na opracowanie elastycznego modelu współpracy, który przewiduje między innymi; możliwość nawiązania współpracy  oraz opracowania Biznes Planu w formie on-line, co więcej w oparciu o zdobyte doświadczenie dajemy możliwość opracowania Biznes Planu „od podstaw” a zatem w oparciu o sam pomysł klienta. Ta innowacyjna forma współpracy już od ponad trzech lat udostępnia naszym klientom możliwość przeprowadzenia oceny przedstawionego projektu, co w wielu przypadkach doprowadziło do zwiększenia funkcjonalności planowanych przedsięwzięć dając tym samym większe zyski w przyszłości. Nasza firma aktualnie posiada bogate portfolio projektów, które nie mogły by funkcjonować pod obecną postacią bez wsparcia merytorycznego doradców International Business Advisors.

Tylko w roku 2010 zrealizowaliśmy ponad 64 Biznes Plany, z czego zdecydowaną większość stanowiły dokumenty wykonywane pod inwestorów lub do banków. W roku 2011 liczba  wykonanych dokumentów zwiększyła się o ponad 27 % dając liczbę 82 opracowanych Biznes Planów w roku 2011. W roku 2012 wynik ten wzrósł do ponad 129 Biznes Planów podwajając tym samym wynik z roku 2010. W 2014 roku nasza firma opracowała ponad 150 dokumentów finansowych. Naszymi klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i Spółki z segmentu Małych i Średnich przedsiębiorstw ale także znane i liczące się na rynku Spółki Akcyjne ( w tym także Spółki Skarbu Państwa ).

Gwarancja poufności: każdy dokument, opracowywany dla naszych klientów objęty jest pełną poufnością, zaś po ukończeniu prac nad niniejszym stanowi on wyłączną własność klienta. Ponadto wszelkie dokumenty zawsze przekazujemy klientowi w edytowalnym formacie Microsoft Word® oraz Microsoft Excell®, aby udostępnić możliwość dowolnego dysponowania niniejszym, bez konieczności wprowadzania zmian na zasadzie bezpłatnej edycji, która zagwarantowana jest w okresie pierwszych 12-stu miesięcy od daty przekazania dokumentu. Zdajemy sobie sprawę, iż w obecnej sytuacji rynkowej poufność stanowi jeden z głównych elementów pozwalających na wdrożenie projektów innowacyjnych lub projektów objętych szczególną wrażliwością na sytuację rynkową, dlatego też każdy dokument wykonywany jest z zachowaniem szczególnej ostrożności przy minimalnym udziale partnerów zewnętrznych. Ponadto w International Business Advisors nie korzystamy z reklamy, opartej o wykonane dokumenty, dlatego też nie wymagamy od naszych klientów dostarczania referencji czy innych dokumentów o charakterze reklamowym. Jesteśmy zdania, iż jakości naszych usług nie musimy potwierdzać oraz reklamować, bowiem najwyższą jakość gwarantuje nasza Umowa, która zawierana jest z klientem w pierwszym dniu realizacji zlecenia.

Gwarancja najwyższej jakości : Każdy dokument, który został wykonany przez naszych specjalistów objęty jest okresem gwarancyjnym,  który przewiduje możliwość dokonywania bezpłatnej edycji w terminie do 12-stu miesięcy od daty przekazania pierwszej wersji dokumentu. Jest to szczególnie ważna pozycja, bowiem w niektórych przypadkach nie ma możliwości zweryfikowania niektórych pozycji dokumentu w dniu niniejszego realizacji. My udostępniamy swoim klientom możliwość przeprowadzenia edycji w całym okresie wdrażania projektu, niezależnie czy dokument był realizowany dla inwestora, dla Banku czy też w celu pozyskania dotacji. Pamiętajmy jednak, iż   za edycję uznaje się zmiany naniesione przez naszego specjalistę, sam dokument przekazujemy w formacie Microsoft Word® ( część opisowa ) oraz Microsoft Excell® ( część finansowa ) co całkowicie eliminuje bariery w zakresie samodzielnej edycji Biznes Planu przez naszego klienta w dowolnym okresie.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie opracowania Biznes Planu od podstaw. Jesteśmy jedyną firmą oferującą tego rodzaju usługę i od wielu lat pomagamy realizować przedsięwzięcia biznesowe osobom nie posiadającym doświadczenia w zakresie planowanej działalności. Naszymi klientami są zarówno osoby planujące małe, lokalne przedsięwzięcia jak i osoby rozpoczynające ogólnokrajowe projekty biznesowe. Ponadto wśród naszych klientów znajdują się także duże oraz liczące się na rynku przedsiębiorstwa.

Jasne zasady: Podstawą rozpoczęcia współpracy jest Umowa International Business Advisors, która składa się z siedmiu punktów, określających między innymi; zasady współpracy, ochronę danych Zleceniodawcy ( klienta ) w tym także ochronę danych oraz materiałów źródłowych, jakość dokumentacji, terminy realizacji dokumentu i/lub dokumentów , zapisy mówiące o gwarancji ( 12-sto miesięcznym okresie bezpłatnej edycji ) oraz zapisów formalnych. Integralną częścią Umowy jest Załącznik numer 1, który określa szczegóły danego Biznes Planu. Ostatnią formalnością jest dostarczenie materiałów źródłowych, uzależnionych od formy współpracy oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki, określonej w Umowie. Procedura nawiązania współpracy może zostać przeprowadzona w czasie krótszym niż 5 minut, ponieważ nasza firma, szanując czas klienta udostępnia Państwu możliwość nawiązania współpracy drogą elektroniczną.  Po uzyskaniu przez klienta wykonanego dokumentu, następuje wpłata pozostałej kwoty wynagrodzenia a dokument może być bezpłatnie edytowany przez naszych specjalistów w terminie do 12-stu miesięcy od daty przekazania pierwszej wersji. Po zakończeniu współpracy nie wymagamy od naszych klientów dostarczania referencji czy uzupełniania dodatkowych dokumentów.

Biznes Plan

* Nawiązanie współpracy jest wiążące z chwilą podpisania dokumentów formalnych oraz po dokonaniu wpłaty zaliczki.

  Płatność końcowa realizowana jest z chwilą otrzymania Biznes Planu.

d

Szanowni Państwo,

informujemy, iż nasza firma świadczy usługi doradcze na terenie całej Unii Europejskiej, zaś w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości oferowanych przez nas usług udostępniliśmy dla Państwa dłuższe godziny pracy naszego biura. Obecnie jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00 - 22.00 .

Biuro : ( 0048 ) 22 303 05 20                      Usługi dla Biznesu : 793 138 112              Klienci Indywidualni : 798 668 963

E-mail : biuro@ibadvisors.pl

          kredyt firmowy    kredyt firmowy     kredyt firmowy

Formularz zgłoszeniowy 24/7

Jeśli Państwa zgłoszenie jest pilne, a żaden z naszych pracowników nie jest w stanie udzielić Państwu informacji za pośrednictwem naszej infolinii, prosimy skorzystać z Formularza kontaktowego, jest od obsługiwany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Numer Telefonu
   

tak, wyrażam zgodę *

 

 

*Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez International Business Advisors z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miłej 8 w celach marketingowych. Oświadczam, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y, iż administratorem moich danych osobowych jest International Business Advisors, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz usunięcia

 

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od International Business Advisors informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)