biznes plan     biznes plan              

                                             POZYSKAJ DOTACJĘ Z UNII EUROPEJSKIEJ Z INTERNATIONAL BUSINESS ADVISORS                                   

Dotacja ze środków Unii Europejskiej stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób prowadzących własne przedsiębiorstwo jak i dla tych, którzy planują rozpoczęcie działalności lub wdrożenie nowego projektu. Podstawą w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej jest solidne orz rzetelne przygotowanie projektu poprzez profesjonalnie opracowany Biznes Planu. Dokument ten stanowił będzie podstawowe kryterium, oceny zdolności finansowej lub użyteczności publicznej naszego przedsięwzięcia.  Innym równie ważnym dokumentem jest odpowiednio uzupełniony wniosek o dofinansowanie, jako element, którego głównym celem jest ocena naszego projektu w odniesieniu do ramowych założeń danego programu dofinansowania, czyli tak zwana ocena merytoryczna . Te dwa czynniki stanowią podstawę do ubiegania się o dotację z Unii Europejskiej. Jednakże nawet najlepiej przygotowana dokumentacja nie zagwarantuje uzyskania wsparcia finansowego w przypadku w którym nasz projekt nie został opracowany w sposób solidny, rzetelny oraz przemyślany.

W wielu przypadkach pozyskanie dotacji jest procesem trudnym oraz czasochłonnym, jednakże podstawowym założeniem każdego przedsiębiorcy powinno być działanie, które pozwoli na przemyślany sposób prowadzenia działalności. Konsekwencją tego działania powinien być rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost jego wartości jako podmiotu, który wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej w danej gminie, mieście lub województwie.

W International Business Advisors kładziemy duży nacisk na wysoką jakość oraz wiarygodność opracowanych materiałów, dlatego korzystając z doświadczenia oraz szerokiej wiedzy naszych Specjalistów  zapewniamy naszym klientom fachową pomoc przy a) opracowaniu modelu biznesowego, zgodnie z założeniami danego programu dofinansowania b) uzupełnieniu wniosku zgodnie z wymaganiami danej instytucji wdrażającej c) Wspólnie z klientem rejestrujemy dokumenty w instytucji wdrażającej aby uniknąć błędów lub pomyłek.

W przypadku w którym są Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej aczkolwiek nie wiedzą Państwo czy dla danej działalności i/lub projektu istnieje możliwość pozyskania wsparcia. Nasi eksperci przeprowadzą analizę dostępnych rozwiązań w zakresie środków z Unii Europejskiej a następnie dopasują dla Państwa odpowiedni program wsparcia w Państwa Województwie .

Więcej informacji na temat dotacji ze środków Unii Europejskiej znajdą Państwo w serwisie biznes-informator24.pl

 

       Kontakt z doradcĄ      

unia europejskazporrefs

kapital ludzkidoskonalenie kadr

 

          KONTAKT Z DORADCĄ          

       Biznes Plan do dotacji                    

W International Business Advisors zapewniamy fachową pomoc przy opracowaniu modelu biznesowego dla danego projektu a następnie realizujemy profesjonalny Biznes Plan oraz wniosek dla danego programu dotacji z UE. Cena opracowania Biznes Planu zawiera także doradztwo w zakresie opracowania wniosku oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez daną instytucję wdrażającą . Zobacz ofertę d

Wspieranie dotacji poprzez kredyt bankowy / kredyt inwestycyjny

Jedną z najczęściej stosowanych form wkładu własnego są środki pozyskane w wyniku kredytu bankowego. Taka forma może stanowić konieczny wkład własny, niezbędny w celu uzyskania Dotacji z UE .   sprawdź szczegóły s

Sprawdź czy spełniasz warunki aby ubiegać się o dotację

Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Numer Telefonu