biznes plan     biznes plan              

abi

ekspert odorodorodorodorodo

 

Norma ISO 27001 to:

 • • norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • • sprawdzenie, czy poufne informacje są w Twojej organizacji bezpieczne,
 • • ustanawianie, wdrożenie, eksploatacja, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ ISMS)
 • • możliwość wykorzystania normy do oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zainteresowane strony wewnętrzne i zewnętrzne
 • • obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.


ISO 27001 korzyści….

 • • minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji (w tym również kar),
 • • pro-aktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do sterowania operacyjnego oraz definiowanie odpowiednich działań postępowania z ryzykiem w tym zabezpieczeń,
 • • certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi gwarancję zachowania poufności danych Twojej organizacji i jej klientów,
 • • w wielu przypadkach, posiadanie certyfikatu ISO 27001 stanowi jedno z podstawowych wymagań przetargowych,
 • • uniknięcie potencjalnych kar za naruszenie obowiązujących wymagań dot. bezpieczeństwa informacji i przepisów prawnych,
 • • przygotowanie organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w tym, dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne przezwyciężenie ich (efektywna odpowiedź na incydenty, minimalizacja ich wpływu na organizację),
 • • wdrożony standard podnosi wiarygodność organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców (wszystkich interesariuszy),
 • • zapewnienie bezpieczeństwa interesom Klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją,
 • • wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji,
 • • zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku,
 • • wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.


ISO 27001 oferujemy….

 • • pomoc przy opracowaniu dokumentacji,
 • • konsultacje przy wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań,
 • • pomoc przy identyfikacji wymagań prawnych,
 • • przeprowadzanie szkoleń dla personelu i auditorów wewnętrznych,
 • • pomoc przy realizacji auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
 • • przygotowanie organizacji do uruchomienia systemu i do certyfikacji,
 • • pomoc w wyborze firmy certyfikującej,
 • • uczestnictwo i pomoc konsultanta w trakcie auditu certyfikującego.


Norma ISO 27001 dlaczego z nami….

 • • jesteśmy, doświadczonym zespołem audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem z zakresu ISO 27001,
 • • jesteśmy, doświadczonym zespołem audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem z zakresu ISO 9001,
 • • jesteśmy, specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych,
 • • jesteśmy doświadczonymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji,
 • • automatycznie staliśmy się profesjonalnymi Inspektorami Ochrony Danych,
 • • jesteśmy doświadczonymi audytorami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
 • • a przedewszystkim pasjonatami, którym sprawia przyjemność dzielenie się wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych.

 

rodo

Partnerzy:

    inspektorzy odo                                 

Pliki do pobrania / przydatne linki:

         rodo                              home.pl                    rodo               giodo

Rozporządzenie RODO                          Bezpieczny Hosting                       Zmiany w Polskim prawie ODO                        Materiały nt. ODO

d

Szanowni Państwo,

informujemy, iż nasza firma świadczy usługi doradcze na terenie całej Unii Europejskiej, zaś w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości oferowanych przez nas usług udostępniliśmy dla Państwa dłuższe godziny pracy naszego biura. Obecnie jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00 - 22.00 .

Biuro : ( 0048 ) 22 303 05 20                      Usługi dla Biznesu : 793 138 112              Klienci Indywidualni : 798 668 963

E-mail : biuro@ibadvisors.pl

          kredyt firmowy    kredyt firmowy     kredyt firmowy

Formularz zgłoszeniowy 24/7

Jeśli Państwa zgłoszenie jest pilne, a żaden z naszych pracowników nie jest w stanie udzielić Państwu informacji za pośrednictwem naszej infolinii, prosimy skorzystać z Formularza kontaktowego, jest od obsługiwany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Numer Telefonu
   

tak, wyrażam zgodę *

 

 

*Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez International Business Advisors z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miłej 8 w celach marketingowych. Oświadczam, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y, iż administratorem moich danych osobowych jest International Business Advisors, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz usunięcia

 

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od International Business Advisors informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)